آویز جواهرات با طرح مانکن
آویز حوله کابینت آشپزخانه
بند رخت آپارتمانی استیلا